Jak stać się dobrym liderem

Wiele osób, gdy przychodzą zajmować stanowisko w hierarchii, gdzie ponoszą odpowiedzialności za pracowników, interesują się, Co oznacza, w rzeczywistości, być liderem? Jak można być dobrym szefem?

W tym sensie termin menedżer oznacza wszyscy ci ludzie, którzy mają podwładnych na jego utrzymaniu, niezależnie od ich hierarchii poziomu i oznacza, wziąć na siebie rolę, wymaga wiedzy, umiejętności i obowiązków. Innymi słowy, kierownik to osoba, która ustala cele i zadania dla swoich podwładnych, oceny wyników swojej działalności i realizacji polityki w zakresie zasobów ludzkich.

Klucze, aby być dobrym szefem

Klucz #1: okazywać szacunek to Jedna z cech najbardziej cenione w każdym środowisku-to szacunek. Niemniej jednak, istnieją liderzy, którzy działają, jak gdyby jego pracownicy nie mieli znaczenia, i mówią takie zwroty, jak: “Jeśli oni odchodzą lub zostają mi wszystko jedno, bo na zewnątrz znajduje się tysiące ludzi bezrobotnych, którzy chcą znaleźć pracę” lub “Jeśli nie zgadzasz, możesz wyjść przez te drzwi”.

Również, kierownik pokazuje brak szacunku do swoich podwładnych, gdy mówi źle o nich z innymi rozdziałami, bo prędzej czy później, wszyscy w biurze lub w siedzibie enterarán. W tych przypadkach, nie jest dziwne, że poszkodowanych pracowników wychodzą na emeryturę lub po prostu mają niską wydajność. Nie wygodne, że rozdział zwrócić uwagę pracownika za pomocą złe słowa, bo w ten sposób również brakuje mu szacunku. Zawsze należy zwracać się w tonie, profesjonalny.

Klucz #2: Delegowanie ważne jest, aby każdy kierownik naucz się delegować, bo jeden biura, gdzie nie archive papieru, nie jest w porządku rozdziału stanowi problem nie tylko dla organizacji, która opóźnień w realizacji ich codziennej działalności, ale i dla podwładnych, którzy czują się wykluczyć.

Jeśli to prawda, że przy delegowaniu istnieje ryzyko, że zawodnik popełnia błędów, kierownik może zminimalizować ten problem, donosi człowiekowi, że oczekuje się od niego, i jak to robi. Ponadto, kierownik powinien określić cele i zwrotne o wynikach działalności. W ten sposób pracownicy będą mieli zaufanie i będą samodzielności w wykonywaniu zadań i delegowanie uprawnień, i w ten sposób szef urwie obciążenie.

Klucz #3: uważaj na swoich pracowników przywódcy powinni nie tylko być uprzejmy pracy swoich pracowników, ale i detale, takie jak urodziny, jeśli mają nowe dziecko, między innymi dlatego, że taka postawa przyczynia się do poprawy jakości życia pracownika.