Praca

Jak poprawić środowisko pracy

Delegowanie obowiązków pociąga za sobą pewne motywacje pracy, które sprawiają, że pracownik czuje się częścią jego firmy, a jednocześnie swobodnie z tym, co robi; Zapewnia to dobre warunki pracy, podstawowe dla wydajności każdego przedsiębiorstwa. Dobre środowisko pracy działa jak “koło”, które jest ciągle odżywione. To znaczy, jeśli pracownicy są niezadowoleni i czują, że nie przyczyniają się do czegoś ważnego w swojej pracy, będą jak koła, które niesie ze sobą efekt odwrotny do zamierzonego.

more